domingo, 26 de agosto de 2012

CNT pone en marcha una nueva campaña de movilizaciones y llama a extender la convocatoria de huelga general del 26 septiembreCNT engega una nova campanya de mobilitzacions i fa una crida a estendre la convocatòria de vaga general del 26S.

La CNT iniciarà en les properes setmanes una nova campanya de mobilitzacions que tindrà com a objectiu als responsables i als beneficiaris de les polítiques que, contra la classe treballadora, estan impulsant els diferents governs i les institucions europees, al servei de la banca i la gran patronal.

En concret, el 30-31 d’agost, la CNT realitzarà accions i mobilitzacions davant les oficines de la desocupació a nivell estatal, per denunciar la situació d’atur massiu que està provocant la política del govern, les retallades en la protecció als treballadors i treballadores en atur i defensar les alternatives de la CNT davant aquest problema.

La campanya continuarà els dies 13 i 14 de setembre, en els quals CNT es mobilitzarà contra la banca, impulsora i principal beneficiària de les polítiques de retallades imposades pels diferents governs.

No ens enganyem, el que anomenen crisi econòmica no és més que la forma quotidiana de funcionament del capitalisme, gestionat per elits decidides a suprimir les conquestes obreres i populars, en un desesperat intent per mantenir a flotació un vaixell que fa aigües.

Davant d’això, apostem per la mobilització general i sostinguda, amb respostes contundents, d’acord amb la gravetat dels atacs que estem patint els treballadors i treballadores.

Hem d’apuntar a un canvi radical de model econòmic, polític i social, més enllà de la mera aspiració per recuperar l’“status quo” que ha imperat des de l’anomenada “transició democràtica”, o a una estèril alternança partidista dins d’un model polític, econòmic i sindical que és part del problema i que es troba en l’origen de la dramàtica situació que pateix avui la classe treballadora.

Per això, CNT rebutja les conclusions i propostes de l’anomenada “Cimera Social”, impulsada des del sindicalisme de CCOO i UGT.

Aquests dos sindicats miraven cap a un altre costat quan es precaritzava el món del treball, i van acceptar, quan no pactar, les successives reformes contra els drets laborals bàsics i el sistema públic de pensions, recolzant l’entramat institucional europeu, una Constitució i uns Tractats Europeus, i es limiten ara a proposar una ambigua tornada a una situació anterior a la “crisi”, cosa que deixa clara que la seva pretensió principal és que l’estat els segueixi reconeixent el seu paper de mediadors i apaivagadors de la conflictivitat social.

La “Cimera Social” pretén aglutinar entorn del sindicalisme institucional, el moviment social de resposta a aquests atacs, tractant de silenciar el protagonisme que en l’últim any han tingut en les mobilitzacions el seu qüestionament com a puntals del pacte social i la cerca d’alternatives. Per això dirigeixen la mobilització a carrerons sense sortida o a estèrils propostes, com són el ja rebutjat referèndum o l’organització d’una consulta social, propostes que no fan sinó desviar l’atenció sobre la falta de continuïtat donada a la vaga general del 29M i la seva negativa a engegar un veritable procés cap a la vaga d’acord amb la gravetat dels atacs.

La gravetat de la situació, la reculada social que es pretén, exigeix la unitat dels treballadors i treballadores, de totes les organitzacions de classe, però entorn d’un procés real de lluita, des de la ruptura amb el pacte social, i analitzant les causes que ens han portat a aquesta situació. Per això la CNT estarà al carrer, d’on no hem sortit en els últims anys, tant en mobilitzacions pròpies i també, colze a colze amb els qui vulguin realment lluitar en aquest sentit.

En la situació que estem vivint, tots els treballadors i treballadores disposats a la lluita per un canvi social hem de reflexionar sobre la necessitat de dotar-se d’una organització sindical disposada a això, i sobre la urgència de trencar amb un model sindical i polític que no ha fet sinó facilitar el debilitament, derrota darrera derrota, del moviment obrer.

La convocatòria d’una vaga general de 24 hores a Euskadi i Nafarroa per al proper 26 de setembre ens col·loca a tots davant la disjuntiva d’assumir la nostra responsabilitat. Els motius que justifiquen aquesta vaga s’estenen més enllà d’aquests territoris al conjunt de la classe treballadora i per això interpel·la directament a la voluntat real de lluita d’els qui, ara com ara, tenen la capacitat d’estendre aquesta convocatòria a tot l’estat, que han de donar la cara i no amagar-se darrere d’absurds referèndums, o de l’enèsima manifestació.

CNT ha fet una crida a altres organitzacions sindicals combatives, als moviments socials i als treballadors i treballadores en general per treballar per desbordar i estendre les vagues sectorials i d’empresa previstes per al primer mes de tardor, per tractar de fer de l’extensió de la vaga del 26S a tot l’estat un procés irreversible, i després d’aquesta, apostar per anar més enllà de les aturades de 24 hores, cap a un procés de vaga amb capacitat real de qüestionar el model polític i econòmic.

En aquest sentit, i de no estendre’s finalment la convocatòria, CNT, convocant de la vaga a Euskadi, al costat d’ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT i més d’un centenar d’organitzacions socials, convocarà el 26S a tot l’estat una Jornada de Lluita en suport a aquesta vaga general, jornada que ha proposat organitzar de forma conjunta a altres organitzacions sindicals combatives.

Davant l’atur, les retallades i el pacte social.

Ni consultes, ni referèndums, és l’hora de lluitar.

Cap a la Vaga General.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal
 
CNT pone en marcha una nueva campaña de movilizaciones y llama a extender la convocatoria de huelga general del 26S.

La CNT iniciará en las próximas semanas una nueva campaña de movilizaciones que tendrá como objetivo a los responsables y a los beneficiarios de las políticas que, contra la clase trabajadora, están impulsando los distintos gobiernos y las instituciones europeas, al servicio de la banca y la gran patronal.

En concreto, el 30-31 de agosto, CNT realizará acciones y movilizaciones ante las oficinas del desempleo a nivel estatal, para denunciar la situación de paro masivo que está provocando la política del gobierno, los recortes en la protección a los trabajadores y trabajadoras en paro y defender las alternativas de la CNT ante este problema.

La campaña continuará los días 13 y 14 de septiembre, en los que CNT se movilizará contra la banca, impulsora y principal beneficiaria de las políticas de recortes impuestas por los distintos gobiernos.

No nos engañemos, lo que llaman crisis económica no es sino la forma cotidiana de funcionamiento del capitalismo, gestionado por elites decididas a suprimir las conquistas obreras y populares, en un desesperado intento por mantener a flote un barco que hace aguas a ojos vista.

Frente a esto, apostamos por la movilización general y sostenida, con respuestas contundentes, acordes con la gravedad de los ataques que estamos sufriendo los trabajadores y trabajadoras.

Debemos apuntar a un cambio radical de modelo económico, político y social, más allá de la mera aspiración melancólica a recuperar el “status quo” que ha imperado desde la llamada “transición democrática”, o a una estéril alternancia partidista dentro de un modelo político, económico y sindical que es parte del problema y que se encuentra en el origen de la dramática situación que padece hoy la clase trabajadora.

Por ello, CNT rechaza las conclusiones y propuestas de la llamada “Cumbre Social”, impulsada desde el sindicalismo de CCOO y UGT.

Estos dos sindicatos miraban hacia otro lado cuando se precarizaba el mundo del trabajo, y aceptaron, cuando no pactaron, las sucesivas reformas contra los derechos laborales básicos y el sistema público de pensiones, apoyando el entramado institucional europeo, una Constitución y unos Tratados Europeos, y se limitan ahora a proponer una ambigua vuelta a una situación anterior a la “crisis”, algo que deja clara que su pretensión principal es que el estado les siga reconociendo su papel de mediadores y apaciguadores de la conflictividad social.

La “Cumbre Social” no pretende sino aglutinar en torno al sindicalismo institucional, el movimiento social de respuesta a estos ataques, tratando de silenciar el protagonismo que en el último año han tenido en las movilizaciones su cuestionamiento como “apuntaladotes” del pacto social y la búsqueda de alternativas. Para ello dirigen la movilización a callejones sin salida o a estériles propuestas, como lo son el ya rechazado referéndum o la organización de una consulta social, propuestas que no hacen sino desviar la atención sobre la falta de continuidad dada a la huelga general del 29M y su negativa a poner en marcha un verdadero proceso hacia la huelga en consonancia con la gravedad de los ataques.

La gravedad de la situación, el retroceso social que se pretende, exige la unidad de los trabajadores y trabajadoras, de todas las organizaciones de clase, pero en torno a un proceso real de lucha, desde la ruptura con el pacto social, y analizando las causas que nos han llevado a esta situación. Por eso CNT estará en la calle, de dónde no hemos salido en los últimos años, tanto en movilizaciones propias y también, codo con codo con quienes quieran realmente luchar en este sentido.

En la situación que estamos viviendo, todos los trabajadores y trabajadoras dispuestos a la lucha por un cambio social debemos reflexionar sobre la necesidad de dotarse de una organización sindical dispuesta a ello, y sobre la urgencia de romper con un modelo sindical y político que no ha hecho sino facilitar el debilitamiento, derrota tras derrota, del movimiento obrero.

La convocatoria de una huelga general de 24 horas en Euskadi y Navarra para el próximo 26 de septiembre nos coloca a todos ante la disyuntiva de asumir nuestra responsabilidad. Los motivos que justifican esta huelga se extienden más allá de estos territorios al conjunto de la clase trabajadora y por ello interpela directamente a la voluntad real de lucha de quienes, hoy por hoy, tienen la capacidad de extender esta convocatoria a todo el estado, que deben dar la cara y no esconderse detrás de absurdos referéndums, o de la enésima manifestación.

CNT ha hecho un llamamiento a otras organizaciones sindicales combativas, a los movimientos sociales y a los trabajadores y trabajadoras en general para trabajar por desbordar y extender las huelgas sectoriales y de empresa previstas para el primer mes de otoño, para tratar de hacer de la extensión de la huelga del 26S a todo el estado un proceso irreversible, y tras esta, apostar por ir más allá de los paros de 24 horas, hacia un proceso huelguístico con capacidad real de cuestionar el modelo político y económico.

En ese sentido, y de no extenderse finalmente la convocatoria, CNT, convocante de la huelga en Euskadi, junto a ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT y más de un centenar de organizaciones sociales, convocará el 26S en todo el estado una Jornada de Lucha en apoyo a esta huelga general, jornada que ha propuesto organizar de forma conjunta a otras organizaciones sindicales combativas.

Frente al paro, los recortes y el pacto social.

Ni consultas, ni referéndums, es la hora de luchar.

Hacia la Huelga General.Secretariado Permanente del Comité Confederal.No hay comentarios:

Publicar un comentario