sábado, 9 de febrero de 2013

15F - Jornada de Acción: ¡Que el paro no te pare!La CNT convoca pel proper dia 15 de febrer una jornada d’acció contra l’atur dins la campanya “Que l’atur no t’aturi!!”. En aquesta data els sindicats de la CNT sortiran al carrer i impulsaran accions pel repartiment del treball i de la riquesa.
COMUNICAT:
CNT considera que l’atur obrer no ha deixat de créixer com a resultat de les polítiques econòmiques de governs d’un o altre signe, que han assumit com a prioritaris el pagament d’un deute il·legítim i assegurar els beneficis de la patronal i de l’elit financera, al que dediquen milions d’euros, davant del benestar i els drets de la majoria de la població. Per això continuen impulsant polítiques de retallades i reformes laborals que faciliten i abarateixen els acomiadaments.


Per la CNT l’atur està assolint nivells dramàtics, per sobre del 25%, molt majors en determinats territoris, sectors o franges d’edat. No obstant això, els governs segueixen retallant les prestacions i subsidis per desocupació, ja de per si mateix insuficients, als quals se sumen els previstos als Pressupostos pel 2013, on fins i tot la misèria del Pla Prepara desapareix a partir de febrer, aguditzant les conseqüències de la desocupació, que es tradueix en desnonaments o en la impossibilitat de fer front a les necessitats més elementals. Les contínues retallades en els serveis públics, en la sanitat, en l’educació i en els serveis socials, agreugen encara més la situació pels treballadors i treballadores sense recursos.


Des de CNT entenem que aquestes polítiques posen en evidència que l’atur, en contra del discurs oficial, és l’última de les seves prioritats, ja que permet a la patronal aconseguir, sota l’amenaça de l’acomiadament, la continua reducció dels salaris i l’empitjorament de les condicions de treball, objectiu últim de la reforma laboral, aprovada ara fa un any.

A CNT pensem que no podem esperar res dels governs en la lluita contra l’atur, res de les seves promeses per a la generació d’ocupació, poc o res del sindicalisme institucional que durant anys ha acceptats ERO’s i acomiadaments, mentre participava del negoci de la formació i l’orientació laboral.


A CNT apostem per que siguem els propis treballadors els qui ens organitzem, especialment els directament afectats per aquesta situació, fent del sindicat una eina útil en la lluita contra l’atur, rebutjant frontalment EROS’s i acomiadaments. Exigim mesures radicals contra la desocupació, el repartiment del treball i la riquesa, per garantir el benestar per tots i totes, cosa que en última instància no serà possible sense un canvi radical de model econòmic i social.


Per tot això, CNT crida a mobilitzar-se contra l’atur el proper 15 de febrer, a organitzar-se, a sortir al carrer i impulsar accions exigint:


La reducció de la jornada laboral a 30 hores, sense rebaixa salarial;


L’avançament de l’edat de jubilació als 55 anys;


L’oposició frontal a tot tipus d’ERO’s i acomiadaments, lluitant i defensant cada lloc de treball; i


Una cobertura universal digna per tots els aturats/des.

La CNT convoca para el próximo día 15 de febrero una jornada de acción contra el paro dentro se campaña “¡Que el paro no te pare!” En esa fecha los sindicatos de la CNT saldrán a la calle e impulsarán acciones por el reparto del trabajo y de la riqueza.


 

Comunicado:

CNT considera que el paro obrero no ha dejado de crecer como resultado de las políticas económicas de gobiernos de uno u otro signo, que han asumido como prioritarios el pago de una deuda ilegítima y el sostenimiento de los beneficios de la patronal y de la élite financiera, a lo que dedican millones de €, frente al bienestar y los derechos de la mayoría de la población. Para ello continúan impulsando políticas de recortes y reformas laborales que facilitan y abaratan los despidos.


Para CNT el paro está alcanzando niveles dramáticos, por encima del 25%, mucho mayores en determinados territorios, sectores o franjas de edad. Sin embargo, los gobiernos siguen recortando las prestaciones y subsidios por desempleo, ya de por sí insuficientes, a los que se suman los previstos en los Presupuestos para 2013, donde incluso la miseria del Plan Prepara desaparece a partir de febrero, agudizando las consecuencias del desempleo, que se traduce en desahucios o en la imposibilidad de hacer frente a las necesidades más elementales. Los continuos recortes en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales, agravan aún más la situación para los trabajadores y trabajadoras sin recursos.


Desde CNT entendemos que estas políticas ponen en evidencia que el paro, en contra del discurso oficial, es la última de sus prioridades, ya que permite a la patronal conseguir, bajo la amenaza del despido, la continua reducción de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, objetivo último de la reforma laboral, aprobada ahora hace un año.


En CNT pensamos que nada podemos esperar de los gobiernos en la lucha contra el paro, nada de sus promesas para la generación de empleo, poco o nada del sindicalismo institucional que durante años ha aceptado EREs y despidos, mientras participaba del negocio de la formación y la orientación laboral.


En CNT apostamos por que seamos los propios trabajadores quienes nos organicemos, especialmente los directamente afectados por esta situación, haciendo del sindicato una herramienta útil en la lucha contra el paro, rechazando frontalmente ERES y despidos. Exigimos medidas radicales contra el desempleo, el reparto el trabajo y la riqueza, para garantizar el bienestar para todos y todas, lo que en última instancia no será posible sin un cambio radical de modelo económico y social.


Por todo esto, CNT llama a movilizarse contra el paro el próximo 15 de febrero, a organizarse, a salir a la calle e impulsar acciones exigiendo:


La reducción de la jornada laboral a 30 horas, sin rebaja salarial;


El adelanto de la edad de jubilación a 55 años;


La oposición frontal a todo tipo de ERE´s y despidos, luchando y defendiendo cada puesto de trabajo;


Una cobertura universal digna para todos los desemplead@s.

Secretariado Permanente del Comité Confederal CNT-AIT


prensa@cnt.es / 618 450 411


C/Historiador Domínguez Ortíz, 7 local. Córdoba

http://www.cnt.es/


No hay comentarios:

Publicar un comentario