jueves, 29 de diciembre de 2016

Crònica de les jornades culturals i llibertàries 2016


Les jornades culturals i llibertàries de la CNT de Fraga han tingut enguany un format un mica diferent de l’habitual, ja que s’han desenvolupat durant l’estiu i la tardagor.  Durant l’estiu, concretament lo 8 i 22 de juliol, es van projectar dues pel·lícules al carrer en una bona afluència de públic, que va poder gaudir, gràcies a la CNT i lo Centre d’Estudis Llibertaris José Alberola, de cine a la fresca.  Les pel·lícules que van estar Tierra y Libertad de Ken Loach i El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro.  La raó de projectar estes pel·lícules era que lo tema triat per a les jornades ha sigut lo vuitanta aniversari de la guerra i la revolució espanyola de 1936.
Cine a la fresca, juliol 2016 Fraga
Cine a la fresca juliol 2016 Fraga

Durant la tardagor van recuperar lo format habitual i van començar, lo dia 19 de novembre, en un xerrada a càrrec d’Agustín Guillamón.  Eixa xerrada que tenia per títol República, Guerra i Revolució.  Dels Comitès de Defensa a les Milícies Populars 1933-1936 va fer un repàs de la situació organitzativa de la CNT durant lo període previ a l’inici de la sublevació militar amb la finalitat de fer més entenedora la situació de resistència immediata, per part de l’organització obrera, al cop d’estat.  Així, Agustín, va explicar quin era l’entorn al que s’havien de moure i resistir la militància anarcosindicalista, des de l’any 1933 i una mica abans fins l’esclat de la guerra, i sobretot, quina era la postura de la República i, concretament, la del govern de la Generalitat de Catalunya, que finalment prenen un paper rellevant en la destrucció del somni revolucionari.

Agustín Guillamón, noviembre 2016, Fraga

Desprès, també com a novetat, es va fer un passeig per la Fraga llibertària, concretament lo dia 20 de novembre.  Una visita pels puestos on se van succeir una sèrie d’esdeveniments fonamentals per a comprendre d’agon venia tot aquell moviment avantguardista y revolucionari que tant arrelament va tenir al nostre poble.  Visita als puestos agon van néixer o viure destacats companys del sindicat de Fraga o de les Joventuts Llibertàries, que van tenir un important paper en la defensa de les llibertats i les conquistes socials.  A més a més lo passeig va servir per a tenir una idea global bastant completa dels fets històrics i per a constatar que, molts camins, la història local, moltes vegades poc estudiada, comparteix situacions i fets equiparables, quan no idèntics, al de la història més estudiada i disseccionada de les grans ciutats o centres administratius.

Paseo libertario, noviembre 2016, Fraga
Paseo libertario , noviembre 2016, Fraga
L’Assumpta Castillo Cañiz va presentar la ponència: Revolució i Anarquisme a l’Aragó 1936-1938.  El Consejo de Aragón i lo col·lectivisme agrari a Fraga i la Comarca del Baix Cinca.  Esta ponència va presentar la cara més propera de la revolució aprofundint en les relacions socials, econòmiques i polítiques derivades de la nova situació de comunisme llibertari declarada, concretament al Baix Cinca.  La col·lectivització de la terra, de les fàbriques, dels comerços i de tot l’entramat econòmic.  La sorprenentment baixa incidència de la violència tenint en compte que estem parlant d’una revolució.  La fluïdesa de les relacions socials i la varietat organitzativa, la nova distribució del territori en funció de les noves necessitats.  Una experiència, al cap i la fi, carregada d’avantguardisme i d’una arrelada idea d’humanisme i la modernitat com a eixos vertebradors del fet revolucionari.

Assumpta Castillo, noviembre 2016, Fraga

Com no podia ser d’altra manera, les jornades se van tancar en una mirada cap al present i lo futur.  L’encarregat de fer eixa aproximació va estar lo Carlos Taibo, amb la xerrada: Repensar l’Anarquia.  Per què les idees llibertàries són més actuals que mai?  Bàsicament, lo que va fer Carlos, va ser un anàlisi de la situació en la que ens trobem actualment i quins són los medis que les idees llibertàries aporten a l’eixida de la situació de col·lapse financer i mediambiental en lo que ens trobem.  Així doncs, la simplificació de les societats a les que vivim, lo decreixement com a pilar fonamental de la supervivència de la humanitat, la destecnificació, la tornada a lo local i lo rural, la generació de noves estructures econòmiques i socials més properes i humanes, l’autogestió, la desmercantilització i la reducció de les hores de feina són essencials si volem viure a una societat sana, llibertària i duradora.  Si volem, en definitiva no veure’ns en un curt termini abocats al col·lapse del sistema que comportarà una situació de nefastes conseqüències.

Carlos Taibo, diciembre 2016 Fraga

En definitiva, les jornades han sigut un espai de reflexió i aproximació a l’estudi d’una època silenciada, molts camins de manera deliberada, per la història oficial.  Una temàtica que ens ajuda a despertar a un món d’esperança i amor fraternal que van encetar los nostres jaios en forma de revolució social i que nosaltres tenim l’obligació moral de continuar perquè ens mereixem un món millor.  Un món carregat d’humanisme, d’amor fraternal i justícia social a un entorn naturalment sa.

Fraga decembre 2016

CNT Fraga


Castellano

Las jornadas culturales y libertarias de la CNT de Fraga han tenido este año un formato un poco diferente del habitual, ya que se han desarrollado durante el verano y el otoño.  Durante el verano, concretamente el 8 y 22 de julio, se proyectaron dos películas en la calle con una buena afluencia de público, que pudieron disfrutar, gracias a la CNT y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola, de cine al fresco.  Las películas que fueron Tierra y Libertad de Ken Loach y El Laberinto del Fauno de Guillermo del Todo.  La razón de proyectar estas películas era que el tema escogido para las jornadas había sido el ochenta aniversario de la guerra y la revolución española de 1936.

Durante el otoño recuperaron el formato habitual y empezaron, el día 19 de noviembre, con una charla a cargo de Agustín Guillamón.  Esta charla que tenía por título República, Guerra y Revolución.  De los Comités de Defensa a las Milicias Populares 1933-1936 hizo un repaso de la situación organizativa de la CNT durante el periodo previo al inicio de la sublevación militar con la finalidad de hacer más entendible la situación de resistencia inmediata, por parte de la organización obrera, al golpe de estado.  Así, Agustín, explicó cuál era el entorno en el que se habían de mover y resistir la militancia anarcosindicalista, desde el año 1933 y un poco antes del fin del inicio de la guerra, y sobre todo, cuál era la postura de la República y, concretamente, la del gobierno de la Generalitat de Catalunya, que finalmente un papel relevante en la destrucción del sueño revolucionario.

Después, también como novedad, se hizo un paseo por la Fraga libertaria, concretamente el día 20 de noviembre.  Una visita por los sitios donde sucedieron una serie de sucesos fundamentarles para comprender el origen de todo aquel movimiento vanguardista y revolucionario que tanta raigambre tuvo en nuestro pueblo.  Una visita a los lugares donde nacieron y vivieron destacados compañeros del sindicato de Fraga o de las Juventudes Libertarias, que tuvieron un importante papel en la defensa de las libertades y las conquistas sociales.  Además, el paseo sirvió para tener una idea global bastante completa de hechos históricos y para constatar que, muchas veces, la historia local, poco estudiada, comparte situaciones y hechos equiparables, cuando no idénticos, al de la historia más estudiada y diseccionada de las grandes ciudades o centros administrativos.

Assumpta Castillo Cañiz presentó la ponencia: Revolución y Anarquismo en Aragón 1936-1938.  El Consejo de Aragón y el Colectivismo Agrario en Fraga y la Comarca del Bajo Cinca.  Esta ponencia presentó la cara más cercana de la revolución profundizando en las relaciones sociales, económicas y políticas derivadas de la nueva situación de comunismo libertario declarada, concretamente al Bajo Cinca.  La colectivización de la tierra, de las fábricas, de los comercios y de todo el entramado económico.  La sorprendente baja incidencia de la violencia teniendo en cuenta que estamos hablando de una revolución.  La fluidez de las relaciones sociales y la variedad organizativa, la nueva distribución del territorio en función de las nuevas necesidades.  Una experiencia, al fin y al cabo, cargada de vanguardismo y de una enraizada idea de humanismo y la modernidad como ejes vertebradores del hecho revolucionario.

Como no podía ser de otra manera, las jornadas se cerraron con una mirada hacia el presente y el futuro.  El encargado de hacer esta aproximación fue Carlos Taibo, con la charla: Repensar la Anarquía.  ¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca?  Básicamente, lo que hizo Carlos, fue un análisis de la situación en que se encuentran actualmente y cuales son los medios que las ideas libertarias aportan a la salida de la situación de colapso financiero y medioambiental en el que nos encontramos.  Así pues, la simplificación de las sociedades en las que vivimos, el decrecimiento como pilar fundamental de la supervivencia de la humanidad, la destecnificación, la vuelta a lo local y lo rural, la generación de nuevas estructuras económicas y sociales más cercanas y humanas, la autogestión, la desmercatilización y la reducción de las horas de trabajo son esenciales si queremos vivir en una sociedad sana, libertaria y duradera.  Si queremos, en definitiva, no vernos en el corto plazo abocados al colapso del sistema que comportará una situación de nefastas consecuencias.

Las jornadas han sido un espacio de reflexión y aproximación al estudio de una época silenciada, muchas veces de manera deliberada por la historia oficial.  Una temática que nos ayuda a despertar a un mundo de esperanza y amor fraternal que iniciaron nuestros abuelos en forma de revolución social y que nosotros tenemos la obligación moral de continuar porque nos merecemos un mundo mejor.  Un mundo cargado de humanismo, amor fraternal y justicia social en un entorno naturalmente sano.

Fraga, diciembre 2016

CNT Fraga


jueves, 22 de diciembre de 2016

El Ayuntamiento de Fraga incumple el convenio de cesión del local con la CNT


COMUNICADO CNT Fraga:

El Ayuntamiento de Fraga incumple el convenio de cesión del local con la CNT del edificio de “La Pasarela”, al conceder a la asociación Radio Club Fragatí la Sala de Juntas del edificio.

La CNT de Fraga muestra su desacuerdo y exige que se rectifique la medida.


1º La CNT de Fraga tiene instalada su sede social en el edificio de “La Pasarela”, Pº Barrón-Cegonyer nº 6, desde el año 1978 – hasta el año 2000 en la 2ª planta- , por un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de esa época como contrapartida a nuestro Patrimonio Histórico, que no es otro que el solar de la calle Alcázar de Toledo número 24, usado en la actualidad como plaza pública o parking.

2º El año 2000 y después de la rehabilitación y remodelación del edificio, firmamos un nuevo convenio de cesión del local para nuestra sede social en la planta 3ª y como complemento la Sala de Juntas para reuniones. 

3º Con la desaparición de la Sala de Juntas como complemento de nuestra sede, el Ayuntamiento no solo incumple el convenio del año 2000, sino que comete un agravio comparativo con la CNT y con todas las asociaciones locales e iniciativas ciudadanas de Fraga que veníamos usando dicha sala para diferentes eventos.

4º No entendemos la incomunicación de las autoridades municipales con la CNT para explicarnos dicha medida, nos parece lamentable que tengamos que enterarnos el mismo día del pleno municipal -24//11/2016- donde se resolvió el asunto y que tengamos que recurrir a la denuncia pública para intentar que se nos escuche.

Por todo lo expuesto, desde la CNT de Fraga manifestamos nuestro desacuerdo con el Ayuntamiento de Fraga por la cesión de la Sala de Juntas del edificio de “La Pasarela” como local social a la asociación Radio Club Fragatí y exigimos que se rectifique la medida.

CNT Fraga

Fraga 14 diciembre de 2016


lunes, 19 de diciembre de 2016

Sobre el saqueo de las pensiones y el oportunismo de CCOO y UGT


COMUNICADO CNT Aragón-Rioja:

Desde la CNT, ante las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT para exigir “más diálogo social” de cara a reflotar un sistema de pensiones que va camino de quebrar en 2017, queremos plantear lo siguiente:

En primer lugar, recordar que la llamada “hucha de las pensiones” es un fondo que recibe aportaciones de las rentas del trabajo, es decir que se nutre exclusivamente de lo que la clase trabajadora genera. Sin embargo, los últimos gobiernos han recurrido a ese dinero, (pagado por nosotros/as y destinado a cubrir nuestros derechos) para tapar agujeros completamente ajenos al ámbito de las pensiones y prestaciones sociales, es decir, han saqueado literalmente un fondo que pertenecía a la clase trabajadora, para cubrir gastos que deberían haberse financiado por otros medios. Este robo a las y los trabajadores, como tantas otras agresiones, se enmarca en el contexto de los constantes ataques que desde el mundo político y patronal se han venido realizando contra quienes trabajamos para ganarnos la vida (recortes varios, rescates a la banca, los miles de millones que año tras año se van por el sumidero de la corrupción política, empresarial y sindical, etcétera). Es evidente por lo tanto que el de las pensiones es un motivo más para organizarse y luchar, en la medida en que es un derecho conquistado por la clase obrera que nadie tiene derecho a liquidar como se está haciendo.

Pero no de la mano de CCOO y UGT. No de la mano de los sindicatos de las tarjetas black y los EREs de Andalucía, no de la mano de unas organizaciones que llevan a sus espaldas una lista tan larga de traiciones a los trabajadores/as que harían falta varios folios para enumerarlas todas. Llegados a este punto, de entre todas esas traiciones es importante recordar que, precisamente en el ámbito de las pensiones, fueron estos “sindicatos” quienes corrieron a firmar en 2011 un pacto social con CEOE, CEPYME y Gobierno (el ASE) que supuso el primer gran hachazo contra las pensiones al retrasar la edad de jubilación a los 67 años, y al elevar el tiempo cotizado necesario para cobrar la pensión completa hasta los 37 años, todo ello en un Estado español con un paro galopante en el que encontrar trabajo sigue siendo una odisea.

¿Alguien con una mínima noción acerca de la dignidad puede imaginar a una persona de 67 años subida en un andamio, fregando suelos, sirviendo mesas en un establecimiento o yendo a turnos en una cadena de montaje? Nosotros desde luego no, y es que sólo unas organizaciones que han creado una casta aparte de liberados/as sindicales tan alejados del mundo del trabajo que ya ni recuerdan qué es eso de ir a trabajar podrían tener la poca vergüenza de firmar un abuso como ese y luego, como si aquí no hubiera pasado nada, salir a la calle pretendiendo tener la legitimidad de quien es honesto y lucha.

No podemos dejar de decir, por lo tanto, que estas dos organizaciones no tienen a estas alturas ninguna legitimidad para hablar de luchar en defensa de las pensiones ni ningún otro derecho de los trabajadores/as, no después de llevar décadas vendiendo sin ningún rubor los pocos derechos que tiene la clase obrera, razón por la cual denunciamos públicamente que estas movilizaciones son una operación (una más) de lavado de cara, que muy probablemente vendrá seguida de una nueva venta de nuestros derechos.

En resumen, las dos organizaciones que ahora llaman a la movilización son las mismas que en 2011 arruinaron la vida de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente de los y las trabajadoras jóvenes, aquellos que dada la precariedad actual suelen trabajar a jornada parcial con contratos temporales, y para los que en consecuencia llegar a 37 años cotizados a lo largo de su vida laboral es sencillamente un sueño inalcanzable. CCOO y UGT, con la firma infame de aquel acuerdo en 2011, sencillamente le negaron el acceso a una jubilación mínimamente digna a varias generaciones, y por eso, porque las pensiones son para nosotros/as una cosa muy seria, desde la CNT seguiremos luchando en los centros de trabajo y en la calle, día tras día, pero jamás de la mano ni a la cola de sindicatos corruptos ni de quienes han vendido y liquidado al movimiento obrero casi en su totalidad.

Por último, no queremos dejar de recordar que hay una manera bien sencilla de reflotar las pensiones, frenar los recortes en general y mantener unos mínimos de dignidad para toda la clase trabajadora: obligar a la banca a devolver los miles de millones de euros que se han perdido en rescates, cortar de raíz las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como las exenciones fiscales a la Iglesia, suprimir el gasto militar y poner fin a fenómenos de delincuencia social como el de las SICAV (por las que las grandes fortunas apenas pagan impuestos), entre otras cosas, garantizarían que no hubiera ningún gasto social desatendido.


QUE NO NOS ENGAÑEN, LAS PENSIONES NO SE DEFIENDEN CON LOS SINDICATOS QUE NOS VENDEN UNA Y OTRA VEZ


POR UN SINDICALISMO DE RUPTURA, ORGANÍZATE Y LUCHA EN LA CNT


CNT Aragón-Rioja
http://aragon.cnt.es/cnt-aragon-rioja-saqueo-las-pensiones-oportunismo-ccoo-ugt/

lunes, 12 de diciembre de 2016

Jornada de formación jurídica laboral en Lleida


L@s compañer@s de la CNT de Lleida han organizado para el próximo sábado 17 de diciembre, una Jornada de Formación Jurídica Laboral abierta y gratuita para tod@s l@s trabajadores/as, con el ánimo de difundir algunas de las normas que regulan nuestra vida en el mundo laboral: convenios, nóminas, salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, despido, finiquitos, etc.

Aunque son reglas básicas de jurídica laboral, son muy importantes conocerlas puesto que su contenido recoge algunos de los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras.

El ponente es el abogado Miguel Lucena miembro de I.J.T. -Internacional Jurídica de Trabajadores- la Jornada se realizará en el local sindical de CNT Ponent, Rambla Ferran, 30, 4º, 1ª, empezará a las 10,30.martes, 29 de noviembre de 2016

Conferencia de Carlos Taibo en Fraga, jueves 1 de diciembre


JUEVES 1 DICIEMBRE. 20:00 H. PALACIO MONTCADA. CHARLA

Repensar la Anarquía.

¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca?

Ponente: Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de una extensa obra escrita en la que destacan libros de gran calado social y político. 

“Voy a intentar explicar por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca. Y la tesis principal al respecto es que si esas ideas ya tenían suficiente predicamento por si solas, la crisis ecológica, la corrosión terminal del capitalismo, el riesgo del colapso, convierten a esas ideas en la única de las salidas que tenemos frente a todos esos fenómenos tan inquietantes. Con lo cual hay un plus agregado que obliga a defender el proyecto libertario de siempre.”

Carlos Taibo


Carlos Taibo
Más información sobre Carlos Taibo:
Más información de las Jornadas 2016:martes, 22 de noviembre de 2016

Continúan las Jornadas Culturales y Libertarias 2016


Recordamos los actos para el próximo sábado 26 de noviembre y jueves 1 de diciembre, de las Jornadas Culturales y Libertarias 2016.SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE. 18:00 H. PALACIO MONTCADA. CHARLA

Revolución y Anarquismo en Aragón 1936-1938.

El Consejo de Aragón y el colectivismo agrario en Fraga y la Comarca del Bajo Cinca

Ponente: Assumpta Castillo Cañiz, historiadora. Autora de varios trabajos de investigación sobre el fenómeno colectivista en Aragón durante la Guerra Civil.

“Con el inicio de la Guerra Civil de 1936, y hasta la ocupación de Aragón por parte de las tropas franquistas, se desarrolló en el medio rural un fenómeno sin precedentes en el marco de la teoría social y económica anarquista. Ya antes se había intentado llevar a cabo esta revolución, aunque sin éxito. Pero en la coyuntura bélica, los anarquistas encontraron la ocasión para traducir su ideal. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que había enlazado con los movimientos librepensadores de principios de siglo opuestos al sistema restauracionista y caciquil, fue la principal impulsora de este proceso tan polémico como desconocido a veces (…)”

Assumpta Castillo


JUEVES 1 DICIEMBRE. 20:00 H. PALACIO MONTCADA. CHARLA

Repensar la Anarquía.

¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca?

Ponente: Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de una extensa obra escrita en la que destacan libros de gran calado social y político. 

“Voy a intentar explicar por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca. Y la tesis principal al respecto es que si esas ideas ya tenían suficiente predicamento por si solas, la crisis ecológica, la corrosión terminal del capitalismo, el riesgo del colapso, convierten a esas ideas en la única de las salidas que tenemos frente a todos esos fenómenos tan inquietantes. Con lo cual hay un plus agregado que obliga a defender el proyecto libertario de siempre.”

Carlos Taibo

Más información:jueves, 17 de noviembre de 2016

Dissabte que ve, 19 de novembre, s'iniciarà la segona part de les Jornades Culturals i Llibertàries 2016


Dissabte que ve, 19 de novembre, s'iniciarà la segona part de les Jornades Culturals i Llibertàries 2016, organitzades per CNT i el Centre d'Estudis Llibertaris José Alberola. Al final d'aquesta nota.

L'any 2016, es compleixen 80 anys de la revolta militar que va sumir a Espanya en una cruenta Guerra Civil i una dictadura feixista de gairebé quaranta anys. Són dos fets  històrics de gran transcendència i àmpliament estudiats i analitzats.

Menys coneguda és la història de la Revolució Social que simultàniament va esclatar en moltes ciutats i àmplies zones rurals del país. Les persones que la van viure i la van fer possible van ser també les que van actuar de forma decisiva per intentar frenar el cop militar.

Els participants en la Revolució Social de 1936 van poguer en pocs dies organitzar la vida econòmica, política i social al marge de les estructures del govern de la República. La seua energia, el seu entusiasme i el seu valor van marcar eix període tan breu de temps que va quedar gravat per sempre en les seues vides.

En homenatge a totes eixes persones, a la seua memòria i al seu llegat, hem decidit organitzar les Jornades Culturals i Llibertàries d'enguany entorn a eix episodi històric, amb el subtítol: Guerra i Revolució 1936-2016 - Conèixer lo passat, comprendre lo present, construir lo futur.

La nostra intenció no és la de centrar-nos en la qüestió estrictament militar i de guerra, sinó la d'aprofundir en els fets polítics i socials que freqüentment són obviats o tergiversats per les versions més habituals dels historiadors oficials o partidistes.

La novetat la trobem en la temporalització de les jornades, ja que els actes s’han programat en dos períodes de temps diferents, els mesos de juliol, novembre i desembre. Com és habitual, el cine i les xerrades seran les vies que utilitzarem com a base per generar un espai d'anàlisi, debat i reflexió al voltant d'aquest tema històric tan poc conegut. Intentarem extreure lliçons constructives per aplicar al nostre present, i pretenem fer-ho des d'una perspectiva crítica i no dogmàtica. Per a això comptarem amb la participació d'historiadors i pensadors d'excel·lent qualitat acadèmica i humana.

Les Jornades van començar al mes de juliol amb 2 sessions de Cine a la Fresca. Es van projectar les pel·lícules Terra i Llibertat de Ken Loach i El laberint del Faune de Guillermo del Toro.

Un any més des de la CNT convidem a tota la ciutadania a compartir amb nosaltres aquest espai de reflexió constructiva i esperit crític, en aquesta ocasió, entorn a un tema de la nostra història no tan llunyana. Convidem a tots els mitjans de comunicació a assistir i participar a les Jornades.


CNT Fraga
Centre d'Estudis Llibertaris José Alberola


Castellano


El próximo sábado 19 de noviembre se iniciará la segunda parte de las Jornadas Culturales y Libertarias 2016, organizadas por CNT y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola. Junto a esta nota, adjuntamos el programa completo.

En el año 2016, se cumplen 80 años de la sublevación militar que sumió a España en una cruenta Guerra Civil y una dictadura fascista de casi cuarenta años. Son dos acontecimientos históricos de gran trascendencia y ampliamente estudiados y analizados.

Menos conocida es la historia de la Revolución Social que simultáneamente estalló en muchas ciudades y amplias zonas rurales del país. Las personas que la vivieron y la hicieron posible fueron también las que actuaron de forma decisiva para intentar frenar el golpe militar.

Los participantes en la Revolución Social de 1936 fueron capaces en pocos días de organizar la vida económica, política y social al margen de las estructuras del gobierno de la República. Su energía, su entusiasmo y su valor marcaron ese periodo tan breve de tiempo que quedó grabado para siempre en sus vidas.

En homenaje a todas esas personas, a su memoria y a su legado, hemos decidido organizar las Jornadas Culturales y Libertarias de este año entorno a este episodio histórico, con el subtítulo: Guerra y Revolución 1936-2016 - Conocer el pasado, comprender el presente, construir el futuro.

Nuestra intención no es la de centrarnos en la cuestión estrictamente militar y de guerra, sino la de ahondar en los acontecimientos políticos y sociales que frecuentemente son obviados o tergiversados por las versiones más habituales de los historiadores oficiales o partidistas.

La novedad para este año, la encontramos en la temporalización de las jornadas, ya que los actos han sido programados en dos periodos de tiempo espaciados, los meses de julio, noviembre y diciembre. Como es habitual, el cine y las charlas son las herramientas utilizadas como base para generar un espacio de análisis, debate y reflexión alrededor de este tema histórico tan poco conocido. Intentaremos extraer lecciones constructivas para aplicar a nuestro presente, y pretendemos hacerlo desde un enfoque crítico y no dogmático. Para ello contaremos con la participación de historiadores y pensadores de excelente calidad académica y humana.

Las Jornadas comenzaron el pasado mes julio con dos sesiones de Cine de Verano en las que se proyectaron las películas Tierra y Libertad de Ken Loach y El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. 

Un año más desde la CNT invitamos a toda la ciudadanía a compartir con nosotr@s este espacio de reflexión constructiva y espíritu crítico, en esta ocasión, entorno a un tema de nuestra historia no tan lejana. Invitamos también a todos los medios de comunicación a asistir y a participar a las Jornadas.


CNT Fraga
Centro de Estudios Libertarios José Alberola.
Más Información:

http://bajocincalibertario.blogspot.com.es/2016/10/continuan-las-jornadas-culturales-y_28.html

viernes, 28 de octubre de 2016

Continúan las Jornadas Culturales y Libertarias de este 2016, el próximo 19 de noviembre


Falta menos de un mes para que comiencen los actos programados de la segunda parte de las Jornadas Culturales y Libertarias de este año. Como ya anunciamos, las Jornadas de este año están dedicadas a la Revolución Social y Libertaria de 1936.

Avanzamos la programación:
Jornadas Culturales y Libertarias, Fraga 2016

Guerra y Revolución 1936-2016
Conocer el pasado, comprender el presente, construir el futuro.


PROGRAMA:

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE. 18:00 H. PALACIO MONTCADA. CHARLA

República, Guerra y Revolución.
De los Comités de Defensa de la CNT a las Milicias Populares 1933-1936

Ponente: Agustín Guillamón, historiador. Autor de varios libros sobre la Guerra Civil y la Revolución Española de 1936.

“El 14 de abril de 1931 se había proclamado la República. El 25 de abril, once días después, en un Pleno de Locales y Comarcales, la CNT adoptó dos medidas organizativas que iban a tener un enorme éxito posterior: la formación de sindicatos de barrio en la ciudad de Barcelona y la fundación de los comités de defensa.” (…)

“El 19 y 20 de julio de 1936, en plena lucha en las calles de Barcelona, al tiempo que se derrotaba a los militares sublevados, los miembros de los Comités de Defensa empezaron a llamarse y a ser conocidos como «los milicianos». Sin transición alguna, los cuadros de defensa se transformaron en Milicias Populares.” (…)
Agustín Guillamón


DOMINGO 20 NOVIEMBRE. 11:00 H. PASEO CULTURAL

Paseo por la Fraga Libertaria

Visitaremos algunos de los lugares más relevantes de la historia del Movimiento Libertario local. Acompañados por miembros de la CNT de Fraga.
Empezaremos el paseo desde el Cegonyer. “Edificio de la pasarela”.

“Daremos un paseo guiado por los lugares más significados de la historia del anarquismo en Fraga, desde principios del siglo XX hasta nuestros días.
Una ruta cultural para descubrir espacios con mucha historia pero prácticamente desconocidos para la mayoría, favorecido sobre todo por el “olvido” de la historiografía oficial.”


SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE. 18:00 H. PALACIO MONTCADA. CHARLA

Revolución y Anarquismo en Aragón 1936-1938.
El Consejo de Aragón y el colectivismo agrario en Fraga y la Comarca del Bajo Cinca

Ponente: Assumpta Castillo Cañiz, historiadora. Autora de varios trabajos de investigación sobre el fenómeno colectivista en Aragón durante la Guerra Civil.

“Con el inicio de la Guerra Civil de 1936, y hasta la ocupación de Aragón por parte de las tropas franquistas, se desarrolló en el medio rural un fenómeno sin precedentes en el marco de la teoría social y económica anarquista. Ya antes se había intentado llevar a cabo esta revolución, aunque sin éxito. Pero en la coyuntura bélica, los anarquistas encontraron la ocasión para traducir su ideal. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que había enlazado con los movimientos librepensadores de principios de siglo opuestos al sistema restauracionista y caciquil, fue la principal impulsora de este proceso tan polémico como desconocido a veces (…)”
Assumpta Castillo


JUEVES 1 DICIEMBRE. 20:00 H. PALACIO MONTCADA. CHARLA

Repensar la Anarquía.
¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca?

Ponente: Carlos Taibo, profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de una extensa obra escrita en la que destacan libros de gran calado social y político. 

“Voy a intentar explicar por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca. Y la tesis principal al respecto es que si esas ideas ya tenían suficiente predicamento por si solas, la crisis ecológica, la corrosión terminal del capitalismo, el riesgo del colapso, convierten a esas ideas en la única de las salidas que tenemos frente a todos esos fenómenos tan inquietantes. Con lo cual hay un plus agregado que obliga a defender el proyecto libertario de siempre.”
Carlos Taibo
martes, 20 de septiembre de 2016

Celebrada a Fraga la 1a Conferència de Militants Intercomarcal de la CNT del Baix Cinca i SegriàComunicat de Premsa:


Dissabte passat, 17 de setembre, es va celebrar a Fraga la 1a Conferència  Intercomarcal de Militants de la CNT. En un ambient de cordialitat i companyonia, diversos militants dels sindicats de Lleida i Fraga ens vam reunir per analitzar i debatre algunes qüestions socials i laborals que ens preocupen. També vam abordar temes relacionats amb la nostra organització.

L'ordre del dia de la Conferència incloïa dos únics punts: el primer, l’XI Congrés de la CNT, celebrat recentment; i el segon, la situació de la CNT a les comarques del Baix Cinca i el Segrià.

Respecte al primer punt, es va fer una anàlisi crítica i constructiva sobre alguns dels acords adoptats a l’últim Congrés del sindicat, així com una valoració d’aquest.

Pel que fa al segon punt, es va abordar la situació de la CNT a les nostres respectives comarques, així com la situació social i laboral actual. Durant el debat, vam poder comprovar que ambdues comarques tenim molt en comú, tant en el terreny laboral com en el social, ja que formem part d’una mateixa realitat.

En l’aspecte laboral, els presents vam coincidir a ressaltar la situació d’explotació que pateixen els i les treballadores en alguns sectors econòmics de la nostra zona, especialment en el camp, magatzems de fruita i l’hostaleria. Entre algunes de les realitats que han de suportar, hi ha l’incompliment del conveni laboral, sous per sota de l’establert per llei, jornades laborals interminables (de 10 fins a 12 hores diàries), treball sense contracte, hores extres no remunerades, etc.

També es va posar en relleu l’especial vulnerabilitat que pateixen els i les treballadores d’origen immigrant.

Quan al vessant social, vam posar l’accent en diverses qüestions, entre les quals la preocupant aparició de bosses de pobresa: persones dormint al carrer, gent sense llar que ocupa habitatges que no disposen de serveis indispensables, com són aigua o electricitat, l’increment de famílies que han de recórrer a bancs d’aliments, etc. A més a més, també cal afegir l’alarmant augment del racisme i la xenofòbia.

Així mateix, la trobada va servir per sumar esforços entre els dos sindicats a fi efecte de denunciar les diverses situacions d’explotació laboral i deterioració social que es produeix a les nostres comarques. Amb l’objectiu de fer-hi front, els dos sindicats vam acordar impulsar campanyes de conscienciació entre els i les treballadores amb l’objectiu que coneguin i defensen els seus drets i, d’altra banda, que puguin participar en el si de les respectives organitzacions.

La Conferència es va cloure amb propostes d’activitats per engegar conjuntament els dos sindicats, així com el compromís de celebrar una segona trobada en els mesos vinents.

Fraga, 18 setembre 2016

CNT Fraga, CNT Ponent

 
Sede CNT Fraga

Castellà:


El pasado sábado 17 de septiembre se celebró en Fraga, la 1ª Conferencia Intercomarcal de Militantes de CNT. En un ambiente de cordialidad y compañerismo, varios militantes de los sindicatos de Lleida y Fraga nos reunimos para analizar y debatir algunas cuestiones sociales y laborales que nos preocupan. También abordamos temas relacionados con nuestra Organización.

El orden del día de la Conferencia incluía dos únicos puntos: el primero el XIº Congreso de la CNT, celebrado recientemente, y el segundo, la situación de la CNT en las comarcas del Baix Cinca y Segrià.

Respecto al primer punto, se hizo un análisis crítico y constructivo sobre algunos de los acuerdos alcanzados en el último Congreso del sindicato, así como una valoración del mismo.

En el segundo punto, se abordó la situación de la CNT en nuestras respectivas comarcas, así como la situación social y laboral actuales. En el debate, pudimos comprobar que ambas comarcas tenemos mucho en común, tanto en el terreno laboral  como en el social;  formamos parte de una misma realidad.

En lo laboral, coincidimos en resaltar la situación de explotación que sufren l@s trabajadores/as de algunos sectores económicos de nuestra zona, especialmente en el campo, almacenes de fruta y en la hostelería. Apuntamos algunas de las realidades que tienen que soportar est@s trabajadores/as: incumplimiento de convenio, sueldos por debajo de lo establecido por ley, jornadas laborales interminables (10, 11 o hasta 12 horas diarias), trabajo sin contrato, horas extras no remuneradas etc. Se puso en relieve la especial vulnerabilidad que padecen l@s trabajadores/as inmigrantes. 

En lo social se puso el acento sobre varias cuestiones; se advirtió de la aparición de bolsas de pobreza: personas durmiendo en la calle, gente sin hogar que ocupa viviendas carentes de los servicios indispensables como agua o electricidad, el incremento de ciudadanos que acuden a bancos de alimentos etc. A todo ello hay que añadir, con especial preocupación, el aumento del racismo y la xenofobia.

Se propuso aunar esfuerzos entre los dos sindicatos para denunciar las diversas situaciones de explotación laboral y de deterioro social de nuestras comarcas. Por un lado, sugiriendo campañas de concienciación entre l@s trabajadores/as que les permitan conocer y defender sus derechos y por otro, haciendo especial hincapié en la necesidad de estar organizados en el sindicato.

Terminamos la Conferencia proponiendo diversas actividades para desarrollar  conjuntamente, así como la preparación de un segundo encuentro en los próximos meses.

Fraga 18 septiembre 2016


CNT Fraga, CNT Ponent