viernes, 28 de febrero de 2020

8 de Març Dia de la Dona Treballadora, comunicat de la CNT de Fraga


Comunicat CNT Fraga:

Eix 8M i sempre, contra lo patriarcat en totes les seues formes

La Confederació Nacional del Treball (CNT) en eix 8M, Dia de la Dona Treballadora, demana trencar l cèrcol d’ uniformitat que pretenen el capitalisme, el patriarcat i el feixisme. Eix corsé ha de rebentar gràcies a la diversitat i transversalitat d’un feminisme de classe i combatiu.

Treballadores a casa, dones migrants, trans, racialitzades, pensionistes, obreres, qualificades o no… totes estem cridades a una lluita pels drets de totes, però també pels d’una societat en què no hi caben ni les injustícies, ni les represàlies, ni la precarietat ni l’aïllament.

Per això, eix 8M la CNT ix als carrers per a reclamar l’equitat a la feina, la derogació de les reformes laborals i l’eliminació de l’explotació i la vulneració al treball. ,

Exigim el reconeixement com a malaltia professional de malalties que es donen en sectors “feminitzats”i que no són reconegudes, demanem la incorporació del treball domèstic al mateix nivell que els altres treballs, denunciem l’atur salvatge que sofreixen les persona trans, la indefensió en la que la Llei d’Estrangeria deixa a les nostres companyes migrants, la discriminació i estereotipació que pateixen les persones racialitzades.

Volem ajudes reals i eficaces per menors al càrrec i per a familiars o persones dependents de les quals ens responsabilitzem i demanem corresponsabilitat de cures en los nostres companys. Seguirem en la primera línia d’acció perquè les cures o la maternitat no siguen un problema per a les dones i lluitarem per unes pensions dignes per a totes.

Volem ser la gota que desborde la marea que acabe amb la violència masclista. Des dels llocs de treball, a casa i al carrer, contra l’assetjament de qualsevol tipus o les amenaces que fan perillar los drets humans de més de la meitat de la població, amb els quals la CNT està compromesa com a organització anarcosindicalista, de classe, antimilitarista, antifeixista i feminista que som.

Busquem que lo centre de l’economia sigue la vida i no lo mercat . Per això, exigim que sigue lo mercat el que s’adapte a la vida per a construir una societat amb valors. Per això, avui i sempre estarem contra el patriarcat en totes les seues formes. 

CNT Fraga

Fraga 8 de març de 2020Castellano:

Comunicado CNT Fraga:


Este 8M y siempre, contra el patriarcado en todas sus formas.

La Confederación Nacional del Trabajo en este 8M, Día de la Mujer Trabajadora, reclama romper el cerco de uniformidad que pretenden generalizar el capitalismo, el patriarcado y el fascismo. Ese corsé tiene que saltar en pedazos gracias a la diversidad y transversalidad de un feminismo de clase y combativo.

Trabajadoras del hogar, mujeres migrantes, trans, racializadas, pensionistas, obreras, cualificadas o no… todas estamos llamadas a una lucha por los derechos de todas, pero también por los de una sociedad en la que no quepan ni las injusticias, ni las represalias, ni la precariedad ni el aislamiento.

Por eso, este 8M CNT sale a las calles para reclamar la equidad en los puestos de trabajo, la derogación de las reformas laborales y la eliminación de la explotación y vulneración laborales.

Exigimos el reconocimiento como enfermedad profesional de dolencias que se dan en sectores llamados “feminizados” y que no son reconocidas, reclamamos la incorporación del trabajo doméstico al mismo nivel que los demás trabajos, denunciamos el paro salvaje que sufren las persona trans, la indefensión en la que la Ley de Extranjería deja a nuestras compañeras migrantes, la discriminación y estereotipación que sufren las personas racializadas.

Queremos ayudas reales y eficaces por menores al cargo y para familiares o personas dependientes de las que nos responsabilizamos y pedimos corresponsabilidad de cuidados con nuestros compañeros. Seguiremos en la primera línea de acción para que los cuidados o la maternidad no sea un freno para las mujeres y lucharemos por unas pensiones dignas para todas.

Queremos ser la gota que desborde la marea que acabe con la violencia machista. Desde los puestos de trabajo, en casa y en la calle, contra el acoso de cualquier tipo o las amenazas que hagan peligrar los derechos humanos de más de la mitad de la población, con los que CNT está comprometida como organización anarcosindicalista, de clase, antimilitarista, antifascista y feminista que somos.

Pretendemos que el centro de la economía sea la vida y no el mercado. Por eso, exigimos que sea el mercado el que se adapte a la vida para construir una sociedad con valores. Por eso, hoy y siempre estaremos contra el patriarcado en todas sus formas.

CNT Fraga

Fraga 8 de marzo de 2020
Sede de CNT Fraga