jueves, 29 de diciembre de 2016

Crònica de les jornades culturals i llibertàries 2016


Les jornades culturals i llibertàries de la CNT de Fraga han tingut enguany un format un mica diferent de l’habitual, ja que s’han desenvolupat durant l’estiu i la tardagor.  Durant l’estiu, concretament lo 8 i 22 de juliol, es van projectar dues pel·lícules al carrer en una bona afluència de públic, que va poder gaudir, gràcies a la CNT i lo Centre d’Estudis Llibertaris José Alberola, de cine a la fresca.  Les pel·lícules que van estar Tierra y Libertad de Ken Loach i El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro.  La raó de projectar estes pel·lícules era que lo tema triat per a les jornades ha sigut lo vuitanta aniversari de la guerra i la revolució espanyola de 1936.
Cine a la fresca, juliol 2016 Fraga
Cine a la fresca juliol 2016 Fraga

Durant la tardagor van recuperar lo format habitual i van començar, lo dia 19 de novembre, en un xerrada a càrrec d’Agustín Guillamón.  Eixa xerrada que tenia per títol República, Guerra i Revolució.  Dels Comitès de Defensa a les Milícies Populars 1933-1936 va fer un repàs de la situació organitzativa de la CNT durant lo període previ a l’inici de la sublevació militar amb la finalitat de fer més entenedora la situació de resistència immediata, per part de l’organització obrera, al cop d’estat.  Així, Agustín, va explicar quin era l’entorn al que s’havien de moure i resistir la militància anarcosindicalista, des de l’any 1933 i una mica abans fins l’esclat de la guerra, i sobretot, quina era la postura de la República i, concretament, la del govern de la Generalitat de Catalunya, que finalment prenen un paper rellevant en la destrucció del somni revolucionari.

Agustín Guillamón, noviembre 2016, Fraga

Desprès, també com a novetat, es va fer un passeig per la Fraga llibertària, concretament lo dia 20 de novembre.  Una visita pels puestos on se van succeir una sèrie d’esdeveniments fonamentals per a comprendre d’agon venia tot aquell moviment avantguardista y revolucionari que tant arrelament va tenir al nostre poble.  Visita als puestos agon van néixer o viure destacats companys del sindicat de Fraga o de les Joventuts Llibertàries, que van tenir un important paper en la defensa de les llibertats i les conquistes socials.  A més a més lo passeig va servir per a tenir una idea global bastant completa dels fets històrics i per a constatar que, molts camins, la història local, moltes vegades poc estudiada, comparteix situacions i fets equiparables, quan no idèntics, al de la història més estudiada i disseccionada de les grans ciutats o centres administratius.

Paseo libertario, noviembre 2016, Fraga
Paseo libertario , noviembre 2016, Fraga
L’Assumpta Castillo Cañiz va presentar la ponència: Revolució i Anarquisme a l’Aragó 1936-1938.  El Consejo de Aragón i lo col·lectivisme agrari a Fraga i la Comarca del Baix Cinca.  Esta ponència va presentar la cara més propera de la revolució aprofundint en les relacions socials, econòmiques i polítiques derivades de la nova situació de comunisme llibertari declarada, concretament al Baix Cinca.  La col·lectivització de la terra, de les fàbriques, dels comerços i de tot l’entramat econòmic.  La sorprenentment baixa incidència de la violència tenint en compte que estem parlant d’una revolució.  La fluïdesa de les relacions socials i la varietat organitzativa, la nova distribució del territori en funció de les noves necessitats.  Una experiència, al cap i la fi, carregada d’avantguardisme i d’una arrelada idea d’humanisme i la modernitat com a eixos vertebradors del fet revolucionari.

Assumpta Castillo, noviembre 2016, Fraga

Com no podia ser d’altra manera, les jornades se van tancar en una mirada cap al present i lo futur.  L’encarregat de fer eixa aproximació va estar lo Carlos Taibo, amb la xerrada: Repensar l’Anarquia.  Per què les idees llibertàries són més actuals que mai?  Bàsicament, lo que va fer Carlos, va ser un anàlisi de la situació en la que ens trobem actualment i quins són los medis que les idees llibertàries aporten a l’eixida de la situació de col·lapse financer i mediambiental en lo que ens trobem.  Així doncs, la simplificació de les societats a les que vivim, lo decreixement com a pilar fonamental de la supervivència de la humanitat, la destecnificació, la tornada a lo local i lo rural, la generació de noves estructures econòmiques i socials més properes i humanes, l’autogestió, la desmercantilització i la reducció de les hores de feina són essencials si volem viure a una societat sana, llibertària i duradora.  Si volem, en definitiva no veure’ns en un curt termini abocats al col·lapse del sistema que comportarà una situació de nefastes conseqüències.

Carlos Taibo, diciembre 2016 Fraga

En definitiva, les jornades han sigut un espai de reflexió i aproximació a l’estudi d’una època silenciada, molts camins de manera deliberada, per la història oficial.  Una temàtica que ens ajuda a despertar a un món d’esperança i amor fraternal que van encetar los nostres jaios en forma de revolució social i que nosaltres tenim l’obligació moral de continuar perquè ens mereixem un món millor.  Un món carregat d’humanisme, d’amor fraternal i justícia social a un entorn naturalment sa.

Fraga decembre 2016

CNT Fraga


Castellano

Las jornadas culturales y libertarias de la CNT de Fraga han tenido este año un formato un poco diferente del habitual, ya que se han desarrollado durante el verano y el otoño.  Durante el verano, concretamente el 8 y 22 de julio, se proyectaron dos películas en la calle con una buena afluencia de público, que pudieron disfrutar, gracias a la CNT y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola, de cine al fresco.  Las películas que fueron Tierra y Libertad de Ken Loach y El Laberinto del Fauno de Guillermo del Todo.  La razón de proyectar estas películas era que el tema escogido para las jornadas había sido el ochenta aniversario de la guerra y la revolución española de 1936.

Durante el otoño recuperaron el formato habitual y empezaron, el día 19 de noviembre, con una charla a cargo de Agustín Guillamón.  Esta charla que tenía por título República, Guerra y Revolución.  De los Comités de Defensa a las Milicias Populares 1933-1936 hizo un repaso de la situación organizativa de la CNT durante el periodo previo al inicio de la sublevación militar con la finalidad de hacer más entendible la situación de resistencia inmediata, por parte de la organización obrera, al golpe de estado.  Así, Agustín, explicó cuál era el entorno en el que se habían de mover y resistir la militancia anarcosindicalista, desde el año 1933 y un poco antes del fin del inicio de la guerra, y sobre todo, cuál era la postura de la República y, concretamente, la del gobierno de la Generalitat de Catalunya, que finalmente un papel relevante en la destrucción del sueño revolucionario.

Después, también como novedad, se hizo un paseo por la Fraga libertaria, concretamente el día 20 de noviembre.  Una visita por los sitios donde sucedieron una serie de sucesos fundamentarles para comprender el origen de todo aquel movimiento vanguardista y revolucionario que tanta raigambre tuvo en nuestro pueblo.  Una visita a los lugares donde nacieron y vivieron destacados compañeros del sindicato de Fraga o de las Juventudes Libertarias, que tuvieron un importante papel en la defensa de las libertades y las conquistas sociales.  Además, el paseo sirvió para tener una idea global bastante completa de hechos históricos y para constatar que, muchas veces, la historia local, poco estudiada, comparte situaciones y hechos equiparables, cuando no idénticos, al de la historia más estudiada y diseccionada de las grandes ciudades o centros administrativos.

Assumpta Castillo Cañiz presentó la ponencia: Revolución y Anarquismo en Aragón 1936-1938.  El Consejo de Aragón y el Colectivismo Agrario en Fraga y la Comarca del Bajo Cinca.  Esta ponencia presentó la cara más cercana de la revolución profundizando en las relaciones sociales, económicas y políticas derivadas de la nueva situación de comunismo libertario declarada, concretamente al Bajo Cinca.  La colectivización de la tierra, de las fábricas, de los comercios y de todo el entramado económico.  La sorprendente baja incidencia de la violencia teniendo en cuenta que estamos hablando de una revolución.  La fluidez de las relaciones sociales y la variedad organizativa, la nueva distribución del territorio en función de las nuevas necesidades.  Una experiencia, al fin y al cabo, cargada de vanguardismo y de una enraizada idea de humanismo y la modernidad como ejes vertebradores del hecho revolucionario.

Como no podía ser de otra manera, las jornadas se cerraron con una mirada hacia el presente y el futuro.  El encargado de hacer esta aproximación fue Carlos Taibo, con la charla: Repensar la Anarquía.  ¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca?  Básicamente, lo que hizo Carlos, fue un análisis de la situación en que se encuentran actualmente y cuales son los medios que las ideas libertarias aportan a la salida de la situación de colapso financiero y medioambiental en el que nos encontramos.  Así pues, la simplificación de las sociedades en las que vivimos, el decrecimiento como pilar fundamental de la supervivencia de la humanidad, la destecnificación, la vuelta a lo local y lo rural, la generación de nuevas estructuras económicas y sociales más cercanas y humanas, la autogestión, la desmercatilización y la reducción de las horas de trabajo son esenciales si queremos vivir en una sociedad sana, libertaria y duradera.  Si queremos, en definitiva, no vernos en el corto plazo abocados al colapso del sistema que comportará una situación de nefastas consecuencias.

Las jornadas han sido un espacio de reflexión y aproximación al estudio de una época silenciada, muchas veces de manera deliberada por la historia oficial.  Una temática que nos ayuda a despertar a un mundo de esperanza y amor fraternal que iniciaron nuestros abuelos en forma de revolución social y que nosotros tenemos la obligación moral de continuar porque nos merecemos un mundo mejor.  Un mundo cargado de humanismo, amor fraternal y justicia social en un entorno naturalmente sano.

Fraga, diciembre 2016

CNT Fraga


jueves, 22 de diciembre de 2016

El Ayuntamiento de Fraga incumple el convenio de cesión del local con la CNT


COMUNICADO CNT Fraga:

El Ayuntamiento de Fraga incumple el convenio de cesión del local con la CNT del edificio de “La Pasarela”, al conceder a la asociación Radio Club Fragatí la Sala de Juntas del edificio.

La CNT de Fraga muestra su desacuerdo y exige que se rectifique la medida.


1º La CNT de Fraga tiene instalada su sede social en el edificio de “La Pasarela”, Pº Barrón-Cegonyer nº 6, desde el año 1978 – hasta el año 2000 en la 2ª planta- , por un acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de esa época como contrapartida a nuestro Patrimonio Histórico, que no es otro que el solar de la calle Alcázar de Toledo número 24, usado en la actualidad como plaza pública o parking.

2º El año 2000 y después de la rehabilitación y remodelación del edificio, firmamos un nuevo convenio de cesión del local para nuestra sede social en la planta 3ª y como complemento la Sala de Juntas para reuniones. 

3º Con la desaparición de la Sala de Juntas como complemento de nuestra sede, el Ayuntamiento no solo incumple el convenio del año 2000, sino que comete un agravio comparativo con la CNT y con todas las asociaciones locales e iniciativas ciudadanas de Fraga que veníamos usando dicha sala para diferentes eventos.

4º No entendemos la incomunicación de las autoridades municipales con la CNT para explicarnos dicha medida, nos parece lamentable que tengamos que enterarnos el mismo día del pleno municipal -24//11/2016- donde se resolvió el asunto y que tengamos que recurrir a la denuncia pública para intentar que se nos escuche.

Por todo lo expuesto, desde la CNT de Fraga manifestamos nuestro desacuerdo con el Ayuntamiento de Fraga por la cesión de la Sala de Juntas del edificio de “La Pasarela” como local social a la asociación Radio Club Fragatí y exigimos que se rectifique la medida.

CNT Fraga

Fraga 14 diciembre de 2016


lunes, 19 de diciembre de 2016

Sobre el saqueo de las pensiones y el oportunismo de CCOO y UGT


COMUNICADO CNT Aragón-Rioja:

Desde la CNT, ante las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT para exigir “más diálogo social” de cara a reflotar un sistema de pensiones que va camino de quebrar en 2017, queremos plantear lo siguiente:

En primer lugar, recordar que la llamada “hucha de las pensiones” es un fondo que recibe aportaciones de las rentas del trabajo, es decir que se nutre exclusivamente de lo que la clase trabajadora genera. Sin embargo, los últimos gobiernos han recurrido a ese dinero, (pagado por nosotros/as y destinado a cubrir nuestros derechos) para tapar agujeros completamente ajenos al ámbito de las pensiones y prestaciones sociales, es decir, han saqueado literalmente un fondo que pertenecía a la clase trabajadora, para cubrir gastos que deberían haberse financiado por otros medios. Este robo a las y los trabajadores, como tantas otras agresiones, se enmarca en el contexto de los constantes ataques que desde el mundo político y patronal se han venido realizando contra quienes trabajamos para ganarnos la vida (recortes varios, rescates a la banca, los miles de millones que año tras año se van por el sumidero de la corrupción política, empresarial y sindical, etcétera). Es evidente por lo tanto que el de las pensiones es un motivo más para organizarse y luchar, en la medida en que es un derecho conquistado por la clase obrera que nadie tiene derecho a liquidar como se está haciendo.

Pero no de la mano de CCOO y UGT. No de la mano de los sindicatos de las tarjetas black y los EREs de Andalucía, no de la mano de unas organizaciones que llevan a sus espaldas una lista tan larga de traiciones a los trabajadores/as que harían falta varios folios para enumerarlas todas. Llegados a este punto, de entre todas esas traiciones es importante recordar que, precisamente en el ámbito de las pensiones, fueron estos “sindicatos” quienes corrieron a firmar en 2011 un pacto social con CEOE, CEPYME y Gobierno (el ASE) que supuso el primer gran hachazo contra las pensiones al retrasar la edad de jubilación a los 67 años, y al elevar el tiempo cotizado necesario para cobrar la pensión completa hasta los 37 años, todo ello en un Estado español con un paro galopante en el que encontrar trabajo sigue siendo una odisea.

¿Alguien con una mínima noción acerca de la dignidad puede imaginar a una persona de 67 años subida en un andamio, fregando suelos, sirviendo mesas en un establecimiento o yendo a turnos en una cadena de montaje? Nosotros desde luego no, y es que sólo unas organizaciones que han creado una casta aparte de liberados/as sindicales tan alejados del mundo del trabajo que ya ni recuerdan qué es eso de ir a trabajar podrían tener la poca vergüenza de firmar un abuso como ese y luego, como si aquí no hubiera pasado nada, salir a la calle pretendiendo tener la legitimidad de quien es honesto y lucha.

No podemos dejar de decir, por lo tanto, que estas dos organizaciones no tienen a estas alturas ninguna legitimidad para hablar de luchar en defensa de las pensiones ni ningún otro derecho de los trabajadores/as, no después de llevar décadas vendiendo sin ningún rubor los pocos derechos que tiene la clase obrera, razón por la cual denunciamos públicamente que estas movilizaciones son una operación (una más) de lavado de cara, que muy probablemente vendrá seguida de una nueva venta de nuestros derechos.

En resumen, las dos organizaciones que ahora llaman a la movilización son las mismas que en 2011 arruinaron la vida de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, especialmente de los y las trabajadoras jóvenes, aquellos que dada la precariedad actual suelen trabajar a jornada parcial con contratos temporales, y para los que en consecuencia llegar a 37 años cotizados a lo largo de su vida laboral es sencillamente un sueño inalcanzable. CCOO y UGT, con la firma infame de aquel acuerdo en 2011, sencillamente le negaron el acceso a una jubilación mínimamente digna a varias generaciones, y por eso, porque las pensiones son para nosotros/as una cosa muy seria, desde la CNT seguiremos luchando en los centros de trabajo y en la calle, día tras día, pero jamás de la mano ni a la cola de sindicatos corruptos ni de quienes han vendido y liquidado al movimiento obrero casi en su totalidad.

Por último, no queremos dejar de recordar que hay una manera bien sencilla de reflotar las pensiones, frenar los recortes en general y mantener unos mínimos de dignidad para toda la clase trabajadora: obligar a la banca a devolver los miles de millones de euros que se han perdido en rescates, cortar de raíz las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como las exenciones fiscales a la Iglesia, suprimir el gasto militar y poner fin a fenómenos de delincuencia social como el de las SICAV (por las que las grandes fortunas apenas pagan impuestos), entre otras cosas, garantizarían que no hubiera ningún gasto social desatendido.


QUE NO NOS ENGAÑEN, LAS PENSIONES NO SE DEFIENDEN CON LOS SINDICATOS QUE NOS VENDEN UNA Y OTRA VEZ


POR UN SINDICALISMO DE RUPTURA, ORGANÍZATE Y LUCHA EN LA CNT


CNT Aragón-Rioja
http://aragon.cnt.es/cnt-aragon-rioja-saqueo-las-pensiones-oportunismo-ccoo-ugt/

lunes, 12 de diciembre de 2016

Jornada de formación jurídica laboral en Lleida


L@s compañer@s de la CNT de Lleida han organizado para el próximo sábado 17 de diciembre, una Jornada de Formación Jurídica Laboral abierta y gratuita para tod@s l@s trabajadores/as, con el ánimo de difundir algunas de las normas que regulan nuestra vida en el mundo laboral: convenios, nóminas, salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, despido, finiquitos, etc.

Aunque son reglas básicas de jurídica laboral, son muy importantes conocerlas puesto que su contenido recoge algunos de los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras.

El ponente es el abogado Miguel Lucena miembro de I.J.T. -Internacional Jurídica de Trabajadores- la Jornada se realizará en el local sindical de CNT Ponent, Rambla Ferran, 30, 4º, 1ª, empezará a las 10,30.