domingo, 5 de noviembre de 2017

Jornadas Culturales y Libertarias, noviembre 2017 Fraga
1917 Revolució Russa
una mirada crítica i llibertària

Los anarquistes pensem que no és una bona decisió deixar la història en mans del vencedors, per això continuem qüestionant-nos lo relat oficial dels esdeveniments.  Per això i perquè volem, sempre, fomentar lo pensament crític.

Enguany se compleixen cent anys de la Revolució Russa i des de la CNT de Fraga i el Centre d´Estudis Llibertaris José Alberola hem decidit fer unes jornades que mos donen a conèixer una mica més com va anar tot allò.  És cert que hi ha multitud d’estudis al voltant dels fets, però, com passa massa sovint, estos fets los relaten aquells que ha guanyat i ens acaba quedant una visió massa convencional, monolítica i en ocasions simple; vol dir que ens falten altres relats que ajuden a comprendre millor la història o com a mínim a qüestionar allò que ha quedat com la història oficial.

No volem construir un relat complet, simplement fer una aproximació a la Revolució Russa des d’una òptica llibertària i fonamentalment crítica que pugue sembrar la llavor de les ganes de aprofundir més en lo coneixement.

Poques persones saben què era la  Makhnovtchina o la rebel·lió de Kronstadt per ficar dos dels exemples més rellevants del moviment anarquista dintre de la revolució.  Així que volem fer només una petita aproximació, amb l’objectiu de despertar l’interès de qui, desprès, vulgui adentrar-se als camins llibertàries que han quedat colgats per la història dels vencedors: marxistes i liberals.

Les jornades consisteixen en:Altres Mirades:  Una selecció de llibres que estaran exposats a la Biblioteca Pública de Fraga del 15 al 30 de novembre en horari de biblioteca.


Guia de lectura sobre la Revolució Russa editada per la CNT de Fraga; mostra d'alguns dels llibres presents en l'exposició:Una sessió de cine matinal lo diumenge 26 de novembre 11:00h amb la projecció del documental “Nestor Makhno, un campesino de Ucrania”, de Hélène Chatelain.

https://www.filmaffinity.com/es/film727379.htmlLa presentació del llibre de Carlos Taibo Anarquismo y Revolución en Rusia (1917-1921), a càrrec del propi Carlos Taibo lo dimarts 28 de novembre a les 19:30h
Un camí més esperem que estes jornades siguen un espai de llibertat i reflexió agon entre tots poguem apendre i enriquir-nos mútuament.“Després d’haver-nos reunit totalment en una gran família, germans, anirem junts sobre la llum i el saber, allunyarem les tenebres i marxarem cap a l’ideal comú de la Humanitat: la vida fraternal i lliure, la societat agon ningú sirà esclau ni sirà humiliat per qualsevol que sigue mai més”

Nestor Makhno


CNT Fraga
Novenbre 2017 


Castellano: 

  

Los anarquistas pensamos que no es buena decisión dejar la historia en manos de los vencedores, por eso continuamos cuestionándonos el relato oficial de los acontecimientos.  Por eso y porque queremos, siempre, fomentar el pensamiento crítico.

Este año se cumplen cien años de la Revolución Rusa y desde la CNT de Fraga y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola hemos decidido hacer unas jornadas que nos den a conocer un poco más como fue todo aquello.  Es cierto que hay multitud de estudios alrededor de los hechos, pero, como pasa demasiado a menudo, estos hechos los relatan aquellos que ganaron y nos acaba quedando una visión demasiado convencional, monolítica y en ocasiones simple; quiere decir que nos faltan otros relatos que ayuden a comprender mejor la historia o como mínimo a cuestionar aquello que ha quedado como la historia oficial.

No queremos construir un relato completo, simplemente hacer una aproximación a la Revolución Rusa desde una óptica libertaria y fundamentalmente crítica que pueda sembrar la semilla de las ganas de profundizar más en el conocimiento.

Pocas personas saben que era la Makhnovtchina o la rebelión del Kronstadt, por poner dos de los ejemplos más relevantes del movimiento anarquista dentro de la revolución.  Así que queremos hacer solamente una pequeña aproximación, con el objetivo de despertar el interés de quienes, después, quieran adentrarse en los caminos libertarios que han quedado enterrados por la historia de los vencedores: marxistas y liberales.

Las jornadas consisten en:


Otras Miradas: Una selección de libros que estarán expuestos en la Biblioteca Pública de Fraga del 15 al 30 de noviembre en horario de biblioteca.

Guía de lectura sobre la Revolución Rusa editada por la CNT de Fraga; muestra de algunos de los libros presentes en la exposición:

Una sesión de cine matinal el domingo 26 de noviembre 11:00h con la proyección del documental “Nestor Makhno, un campesino de Ucrania”, de Hélène Chatelain

https://www.filmaffinity.com/es/film727379.htmlLa presentación del libro de Carlos Taibo, Anarquismo y Revolución en Rusia (1917-1921), a cargo del propio Carlos Taibo el martes 28 de noviembre a las 19:30h


Una vez más esperamos que estas jornadas sean un espacio de libertad y reflexión donde entre tod@s podamos aprender y enriquecernos mutuamente.


“Después de habernos reunido totalmente en una gran familia, hermanos, iremos juntos sobre la luz y el saber, alejaremos las tinieblas y marcharemos hacia el ideal común de la Humanidad: la vida fraternal y libre, la sociedad donde nadie será esclavo ni será humillado por quienquiera que sea nunca más”

Nestor Makhno

CNT Fraga
Noviembre 2017