domingo, 24 de junio de 2012

CNT considera el rescat financer un nou atracament contra la classe treballadora
El rescat de fins a 100.000 milions d’euros sol·licitat pel govern espanyol a les institucions europees, el pagarem, una vegada més i si no fem res per evitar-ho, els treballadors i treballadores.

Malgrat els repetits enganys i mentides del govern tractant de minimitzar el rescat i ocultar les seves conseqüències, ens trobem davant un nou intent de socialitzar les pèrdues provocades per anys de rampinya bancària i especulació financera i immobiliària, mentre els beneficis se segueixen acumulant en lloc segur en mans privades.

Les condicions dels “homes de negre” suposaran que els treballadors i treballadores paguem la factura de la fallida bancària, mentre s’afirma que no hi ha fons per als serveis públics, les prestacions, les pensions, l’educació, la sanitat, etc. Les noves agressions que es preparen estan ja sobre la taula: pujada de l’IVA, nous retards en l’edat de jubilació, enduriment de les condicions per cobrar el subsidi i les prestacions per desocupació, més retallades de drets laborals i de serveis públics (sanitat i educació) que continuen i endureixen la política que han vingut impulsant els últims governs del PSOE i el PP.

El “préstec” posa igualment de manifest la farsa d’una classe política, que des d’un o altre color que es limita, sense cap poder real de decisió, a executar les ordres de les institucions financeres europees i internacionals, per les quals el benestar i els drets de la classe treballadora ni figuren entre les seves prioritats.

Davant això, la CNT ve defensant que l’autoorganització social és l’única via que ens queda davant l’agressió permanent als nostres drets. La CNT creu que la vaga general del 29 de març marca el camí a seguir. Necessitem reforçar les lluites que ja s’estan impulsant des de diferents àmbits, que han de confluir en mobilitzacions contundents amb capacitat i que és necessari seguir reforçant la confluència entre les organitzacions sindicals i els moviments socials disposats a anar més enllà de la política de pacte social i desmobilització impulsada per CCOO i UGT.

Davant la passivitat d’aquestes organitzacions, CNT aposta per la lluita, per no cessar en la mobilització durant l’estiu de 2012, alhora que s’engega un procés conjunt, entre totes aquelles organitzacions sindicals i moviments socials que des de diferents territoris, sectors, i perspectives estiguin disposats a construir per a aquesta tardor una mobilització social generalitzada amb capacitat real de fer front i revertir les polítiques antisocials de retallada de drets, avançant cap a un canvi radical de model social i econòmic.

Confederació Nacional del Treball


CNT considera el rescate financiero un nuevo atraco contra la clase trabajadora

El rescate de hasta 100.000 millones de € solicitado por el gobierno español a las instituciones europeas, lo pagaremos, una vez más y si no hacemos nada por evitarlo, los trabajadores y trabajadoras.

Pese a los repetidos engaños y mentiras del gobierno tratando de minimizar el rescate y ocultar sus consecuencias, nos encontramos ante un nuevo intento de socializar las pérdidas provocadas por años de rapiña bancaria y especulación financiera e inmobiliaria, mientras los beneficios se siguen acumulando a buen recaudo en manos privadas.

Las condiciones de los “hombres de negro” supondrán que los trabajadores y trabajadoras paguemos la factura de la quiebra bancaria, mientras se afirma que no hay fondos para los servicios públicos, las prestaciones, las pensiones, la educación, la sanidad, etc. Las nuevas agresiones que se preparan están ya sobre la mesa: subida del IVA, nuevos retrasos en la edad de jubilación, endurecimiento de las condiciones para el cobra del subsidio y de las prestaciones por desempleo, más recortes de derechos laborales y de servicios públicos (sanidad y educación) que continúan y endurecen la política que han venido impulsando los últimos gobiernos del PSOE y el PP.

El “préstamo” pone igualmente de manifiesto la farsa de una clase política, que desde uno u otro color que se limita, sin ningún poder real de decisión, a ejecutar las ordenes de las instituciones financieras europeas e internacionales, para las cuales el bienestar y los derechos de la clase trabajadora ni figuran entre sus prioridades.

Ante esto, la CNT viene defendiendo que la autoorganización social es la única vía que nos queda ante la agresión permanente a nuestros derechos. La CNT cree que la huelga general del 29 de marzo marca el camino a seguir. Necesitamos reforzar las luchas que ya se vienen impulsando desde distintos ámbitos, que deben confluir en movilizaciones contundentes con capacidad y que es necesario seguir reforzando la confluencia entre las organizaciones sindicales y los movimientos sociales dispuestos a ir más allá de la política de pacto social y desmovilización impulsada por CCOO y UGT.

Ante la pasividad de estas organizaciones, CNT apuesta por la lucha, por no cesar en la movilización durante el verano de 2012 , a la vez que se pone en marcha un proceso conjunto, entre todas aquellas organizaciones sindicales y movimientos sociales que desde distintos territorios, sectores, y perspectivas estén dispuestos a construir para este un otoño una movilización social generalizada con capacidad real de enfrentar y revertir las políticas antisociales de recorte de derechos, avanzando hacia un cambio radical de modelo social y económico.

Confederación Nacional del TrabajoNo hay comentarios:

Publicar un comentario